Menu

Animatie Gebiedsontwikkeling Gemeente Zoetermeer

3D Animatie, Architectuur, Presentatie, Promotie

Gemeente Zoetermeer

Animatie gebiedsontwikkeling Zoetermeer

2020

Als je Zoetermeer bezoekt is de kans groot dat je vanaf de A12 over de Afrikaweg richting het stadscentrum rijdt. Het gebied rond de Afrikaweg is op dit moment geen aantrekkelijk gebied om te verblijven en heeft hiernaast te maken met veel leegstand van kantoorpanden. De Gemeente Zoetermeer heeft het plan om hier iets aan te doen de komende jaren. Met dit plan, Entree, is het de bedoeling om hier een levendige stadswijk van te maken met woningen, winkels en kantoren.

Van overzichtstekening tot animatie met beleving

Het infrastructurele plan is door de gemeente gemaakt en nagenoeg uitgewerkt, de definitieve invulling van de bebouwing is dat op dit moment nog niet. Aan ons de taak om een toekomstschets in de vorm van een animatie te bieden! Dit hebben we in samenwerking met Roos en van de Werk gerealiseerd.
Op het moment dat we begonnen met de ontwikkeling van de animatie hadden we relatief weinig input ter beschikking. We zijn gestart met een 2D overzichtstekening waarop de meest actuele invulling van het plan op dat moment beschikbaar was. Ook hadden we een grove mockup van de bebouwing in de vorm van een 3D model die we als leidraad hebben gebruikt om de invulling van de gebouwen te definiëren. Deze invulling hebben we gebaseerd op meerdere documenten met studies van verschillende partijen (o.a. een stedenbouwkundig bureau, landschapsarchitecten en architecten). In de loopende video is in vogelvlucht te zien wat deze ontwikkeling inhield.

Design keuze en development

We hebben het design gebaseerd op maquettes waarbij veelal natuurlijke en voor maquettes bekende materialen worden gebruikt zoals hout, vilt, karton, schuim, glas en metaal. De storyline van de animatie is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel laat de opbouw van de infrastructuur, groen en bebouwing zien. In het tweede deel geven we een impressie van de sfeer van het leefgebied die de gebruikers zullen krijgen. Hier doorlopen we een dag van ochtend tot avond.

Meer beleving met karakters

In het tweede deel van de animatie laten we het leven zien in de stadswijk. We hebben de toekomstige gebruikers in de vorm van miniatuur karakters in de scènes geplaatst.
Om de beleving kunnen tonen hebben we een gedeelte van de in de animatie aanwezige karakters geanimeerd. Zo krijgt de kijker meer gevoel bij de levendigheid van de stadswijk

Van interne presentatie tot commerciële video

De animatie is opgezet als een modulair in te zetten video. In eerste instantie is de video in verschillende fases gebruikt intern bij de gemeente als presentatiemiddel. Later is de video onderdeel gaan uitmaken van de Entree homepage met een publieke functie. En op een later moment gaan we de animatie ombouwen naar één of meerdere video’s met een commercieel karakter gericht aan de potentiële eindgebruiker van de stadswijk.

Heb je ook een plan in de conceptfase wat je wil communiceren naar je doelgroep?

NEEM CONTACT OP

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!